ประมวลรัษฎากร ปี 2560
รหัส : 36001
ISBN : 978-616-910-889-4
ผู้ผลิต : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
จำนวน : 1,490 หน้า
-พร้อมส่ง-
ดูรายละเอียด หนังสือ
ว่าด้วยการสืบพยาน
รหัส : 36002
ISBN : 978-616-3021-14-4
ผู้แต่ง : ไพศาล พืชมงคล
จำนวนหน้า 196 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 6
ดูรายละเอียด หนังสือ
เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และประเด็นปัญหาพร้อมวิธีก
รหัส : 25905
ผู้แต่ง : สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ISBN : 978-616-302-117-5
จำนวนหน้า : 390 หน้า
ดูรายละเอียด หนังสือ