02-555-0700

ภาษี และการวางแผนภาษี

ภาษี และการวางแผนภาษี


แสดงรูปแบบ :
เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย.

เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย คนไทยไปทำงา..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿209.00
สมาชิกวารสาร   ฿198.00
140 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน

ปัญหาการให้สวัสดิการแก่พนักงานมักมีข้อถกเถียงกันเสมอว่า ถือเป็นค่าใช้จ่ายขอ..

ราคา   ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿570.00
สมาชิกวารสาร   ฿540.00
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร

"Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่"ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี"   เนื..

ราคา   ฿330.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿315.00
สมาชิกวารสาร   ฿300.00
Tricks of Welfare

Tricks of Welfare เคล็ดลับการวางแผนภาษี บัญชี และแรงงาน ความเกี่ยวพันในเรื..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿270.00
สมาชิกวารสาร   ฿250.00
กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

การประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการต้องจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เช่นเดียวก..

ราคา   ฿800.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿760.00
สมาชิกวารสาร   ฿720.00
การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการกำหนดฐานภาษีเ..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTOR

คู่มือสอบ TAX AUDITOR (พิมพ์ครั้งที่ 15) เสริมความมั่นใจ เหมือนมีติว..

ราคา   ฿790.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿750.00
สมาชิกวารสาร   ฿710.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2561

  SALE! เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ซึ่งหนังสือประ..

ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿300.00
สมาชิกวารสาร   ฿300.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2562 (สั่งจอง)

เปิดจองล่วงหน้า หนังสือประมวลรัษฎากร ปี 2562 ราคาเพียง 400.- ส่งลงทะเบียน..

ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿400.00
สมาชิกวารสาร   ฿0.00
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี

หนังสือ “ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี” เรียบเรียงจากการรวบรวมคำถามคำตอบในเ..

ราคา   ฿290.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿275.00
สมาชิกวารสาร   ฿260.00
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม2

หนังสือ "ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2" เรียบเรียงจากคำถามและคำตอบจ..

ราคา   ฿290.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿275.00
สมาชิกวารสาร   ฿260.00
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2562

NEW Release! หนังสือภาษีสรรพากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2562 ฉบับล่าสุด สารบัญ..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿225.00
สมาชิกวารสาร   ฿238.00
เคาะปัญหากับสาระ VAT

หนังสือ "เคาะปัญหากับสาระ VAT" เล่มนี้ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 แล้ว มีการปรับเ..

ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿428.00
สมาชิกวารสาร   ฿405.00
เจาะลึกการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างมืออาชีพ

หนังสือ "เจาะลึกการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างมืออาชีพ (Tax planning strateg..

ราคา   ฿1,000.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿950.00
สมาชิกวารสาร   ฿900.00
เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร

“เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ด้านภาษีอากร” ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นแนวทางให้ฝ..

ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿523.00
สมาชิกวารสาร   ฿500.00