02-555-0700

แบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 2

รหัสสินค้า : 92116
ISBN: 9786164068056
ผู้แต่ง: ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
จำนวนหน้า: 514 หน้า
ราคา : ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿500.00
สมาชิกวารสาร: ฿450.00
   

ลดราคาพิเศษ

 

2018 TFRS WORKBOOK FOR CPA EXAM PREPARATION: ACCOUNTING 2
แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 ปี 2018 (ใหม่ล่าสุด)

แบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการบัญชีต้นทุนสำหรับการเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2
ประจำปี พ.ศ.2561 มีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่า
อย่างละเอียดกว่า 930 ข้อ