02-555-0700

การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 15805
ISBN: 9786163020789
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 744 หน้า
ราคา : ฿850.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿807.00
สมาชิกวารสาร: ฿765.00
   

หนังสือที่ถูกถามหาบ่อยที่สุด เนื่อหาปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2558 "การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI" Tax Accounting for BOI Business

เนื้อหาในเล่ม : 

  • Update เงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน
  • วันเริ่มมีรายได้ สิทธิประโยชน์ BOI
  • รายได้และรายจ่าย BOI และ Non BOI
  • หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล