02-555-0700

เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 16103
ISBN: 9786163021496
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ
จำนวนหน้า: 760 หน้า
ราคา : ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿665.00
สมาชิกวารสาร: ฿630.00
   

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี การจัดระบบการควบคุมภายในการออกแบบระบบเอกสารทางบัญชีให้มีประสิทธิภาพสมุดรายงานขั้นต้น /ขั้นปลาย

-การจัดรูปแบบรายงานที่มีประสิทธิภาพ

-การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางบัญชี

-ระบบบัญชีสำหรับการซื้อและเจ้าหนี้

-การวางระบบบัญชีขายและลูกหนี้

-การวางระบบบัญชีเงินสด

-การวางระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

-การวางระบบบัญชีอุตสาหกรรม

-การวางระบบสินค้าคงเหลือ

-การวางระบบบัญชีเกี่บวกับค่าแรงและเงินเดือน

TAG : บัญชี-การเงิน, เทคนิคการวางระบบ