02-555-0700

การบริหารทรัพยกรมนุษย์

รหัสสินค้า : 95911
ISBN: 9786167627069
ผู้แต่ง: ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿255.00
สมาชิกวารสาร: ฿245.00
   

เนื้อหาประกอบด้วยการบริหารค่าตอบแทน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดงานและวิเคราะห์งาน การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร พร้อมทั้งมีตัวอย่างกรณีศึกษา