02-555-0700

การวางแผนภาษีรายได้รายจ่ายของกิจการ ผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากรฯ

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 25904
ISBN: 9786163021
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 544 หน้า
ราคา : ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿523.00
สมาชิกวารสาร: ฿500.00
ราคาพิเศษ : ฿440.00
   

หนังสือการวางแผนภาษีรายได้รายจ่ายของกิจการ ผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากร ช่วงสิ้นปี-ต้นปี
 
ในช่วงคาบเกี่ยวรอบระยะเวลาบัญชีปลายปีกับต้นปี มักจะมีปัญหาภาษีอากรเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ของชำร่วย งานเลี้ยง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน กาตรวจนับสต๊อก รวมไปถึงปัญหาระบบเอกสารที่จะต้องมีเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากร ณ วันสิ้นรอบบัญชี และคาบเกี่ยวต้นรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไป
 
เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย
บทที่ 1 ภาระภาษีที่มีผลกระทบ ณ วันสิ้นปีคาบเกี่ยวต้นปี
บทที่ 2 การวางแผนภาษี จากรายได้และรายจ่ายในช่วงสิ้นปี ต้นปี ตรุษจีน
บทที่ 3 การวางแผนภาษีจากรายได้และรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ลูกจ้าง ในช่วงสิ้นปี ต้นปี ตรุษจีน
บทที่ 4 สินค้าคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
บทที่ 5 ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี