02-555-0700

กลยุทธ์การวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย sales promotion strategies

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26110
ISBN: 9786163021588
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 572 หน้า
ราคา : ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿523.00
สมาชิกวารสาร: ฿500.00
   

หนังสือ “กลยุทธ์การวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย” เป็นหนังสือที่ใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบ เช่น การให้ส่วนลด Rebate การให้ของแถม การแจกสินค้าตัวอย่าง การทดลองใช้สินค้า การจ่ายค่านายหน้า การจ่ายค่าโฆษณา การแลกสินค้า การแลกเปลี่ยน การให้ผ่อนชำระอัตราร้อยละ 0 การให้รางวัลส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีภาระภาษีที่กิจการจะต้องให้การระมัดระวังเป็นพิเศษ พร้อมกับการวางแผนภาษีเพื่อให้กิจการเสียภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ประหยัด ไม่มีภาระภาษีเกิดขึ้นในภายภาคหน้า...

การส่งเสริมการขาย นับเป็นช่องทางที่จะนำสินค้าหรือบริการให้เข้าถึงตัวผู้บริโภคได้ การวางแผนที่ดีจะทำให้องค์กรของคุณขึ้นเป็นผู้นำเหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ

  • ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • อย่างไรเรียกว่า “กิจกรรมส่งเสริมการขาย”
  • รวมประเด็นปัญหาภาษี Sales Promotion
  • ประโยชน์และข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือการส่งเสริมการขาย

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้กับกิจการทุกประเภท เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ทางด้านการตลาด ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่าย การตลาด ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ การเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมการขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ

 

ช่องทางการสั่งซื้อ
1.เว็บไซด์ www.dharmnitibook.com
2.email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.Line ID : @dharmnitibook
4.ร้านหนังสือธรรมนิติ ประชาชื่น โทร.02-555-0700 ต่อ 713