02-555-0700

บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด

แสดงรูปแบบ :
Tax Accounting Professional

รวมหลักการบัญชี  มาตรฐานบัญชี หลักกฎหมายภาษีอากร การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ก..

ราคา   ฿855.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กลยุทธ์การวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย sales promotion strategies

หนังสือ “กลยุทธ์การวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย” เป็นหนังสือที่ใช้กับบริษัทหรือ..

ราคา   ฿523.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฉบับพิเศษ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นเอกสารสำคัญ ๏ ที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี การจัดระบบการควบคุมภายในการออกแบ..

ราคา   ฿665.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชีฯ

หนังสือ “บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี เพื่..

ราคา   ฿523.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้ามให้ถือเป็นรายจ่ายได้

หน้าที่ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องแสดงรายได้และรายจ่ายตามที่กฎห..

ราคา   ฿618.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย.

เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย คนไทยไปทำงา..

ราคา   ฿209.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
Tax Accounting การบัญชีภาษีอากร (ฉบับประยุกต์)

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักบัญชีเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงผู้สนใจทั่วไ..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานบัญชี TFRS กับภาษีอากร

"ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรส..

ราคา   ฿855.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
10 ทักษะสู่สุดยอดหัวหน้างาน ที่เจ้านายรักและลูกน้องยอมรับ

จะออกรบยังต้องมีอาวุธ นับประสาอะไรกับการบริหารคนที่ต้องมีทั้ง ศาสตร์ และ ศิ..

ราคา   ฿143.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)

ผู้นำที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่พร้อม เป็นผู้มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มีความคิด..

ราคา   ฿140.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
งบกระแสเงินสดและวิเคราะห์งบฯ

หน้าที่อย่างหนึ่งของนักบัญชีก็คือ “การจัดทำงบกระแสเงินสด” เพื่อแสดงให้กิจกา..

ราคา   ฿760.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง(พิมพ์ครั้งที่ 2)

หนังสือ “บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง” จัดพิมพ..

ราคา   ฿428.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
สุดยอดการบริหารคนสไตล์สามก๊ก

..

ราคา   ฿123.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
108 สัญญาธุรกิจ

:: รายละเอียดหนังสือ  ‘สัญญาธุรกิจ‘ ที่รัดกุมจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่..

ราคา   ฿475.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
140 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน

ปัญหาการให้สวัสดิการแก่พนักงานมักมีข้อถกเถียงกันเสมอว่า ถือเป็นค่าใช้จ่ายขอ..

ราคา   ฿570.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร