02-555-0700

ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานบัญชี TFRS กับภาษีอากร

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 16101
ISBN: 9786163021410
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 974 หน้า
ราคา : ฿900.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿855.00
สมาชิกวารสาร: ฿810.00
   

"ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)"
- ในการจัดทำบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรให้ถูกต้องอีกด้วย ...แทบทุกกิจการมักจะประสบปัญหาความแตกต่างการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี กับ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หากกิจการพบความแตกต่างดังกล่าวจะต้องนำไปปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ...ในทางกลับกันหากไม่ทราบความแตกต่างดังกล่าว ทำให้กิจการไม่ได้บวกกลับ ทำให้กิจการเสียภาษีอากรไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง อาจจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินได้เพิ่มได้...เป็นหนังสือที่ต้องมีทุกกิจการ