02-555-0700

Tax Accounting การบัญชีภาษีอากร (ฉบับประยุกต์)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26106
ISBN: 9786163021465
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 392 หน้า
ราคา : ฿230.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿185.00
สมาชิกวารสาร: ฿185.00
   

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักบัญชีเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้ในการศึกษาและทบทวนหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร เนื่องด้วยการจัดทำบัญชีและการชำระภาษีนั้น โดยทั่วไปนักบัญชีมักเกิดความสับสนทำให้เกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น จึงควรต้องมีความรู้และมีความรอบคอบในการทำงาน ด้วยการศึกษาข้อปฏิบัติต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้
การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี เมื่อสิ้นรอบยื่นภาษีอากรตามแบบ ภ.ง.ด.50 ก็จะทำการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร ตามอัตราภาษีใหม่ และข้อกำหนดต่างๆ ของหลักเกณฑ์ใหม่ในประมวลรัษฎากร