02-555-0700

การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 16203
ISBN: 9786163021656
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 888 หน้า
ราคา : ฿800.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿800.00
สมาชิกวารสาร: ฿720.00
   

 

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ประกอบการ และบริษัทที่รับจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการนำเข้าและส่งออก ใช้เป็นแนวทางการวางระบบัญชี และบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง

เมื่อ AEC มีผลบังคับใช้ กิจการที่ต้องการขยายตลาดสินค้าหรือบริการให้กว้างไกลมากขึ้น  มักจะพบภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ของ AEC ที่บังคับใช้ในกลุ่มอาเซียนและประเทศอื่นที่กิจการได้ดำเนินธุรกิจประเภทนี้ 

 

ด้วยปัญหาในการจัดทำบัญชีและการเสียภาษีของธุรกิจนำเข้าส่งออกยังคงเกิดปัญหาค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้รายได้ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจด้วย