02-555-0700

ต้นแบบการปิดบัญชี พร้อมจบประเด็นภาษี

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 16304
ISBN: 9786163022028
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 768 หน้า
ราคา : ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿523.00
สมาชิกวารสาร: ฿468.00
   

 

ต้นแบบการปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี (พิมพ์ครั้งที่ 7)

ในการปิดบัญชีของแต่ละกิจการนอกจากจะจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว ยังต้องจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีอากรอีกด้วย เช่น รายงานรายจ่ายต้องห้าม รายงานการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) รายงานกระทบยอดรายได้ในแบบ ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 รายงานรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นข้อมูลตอบข้อโต้แย้งเมื่อถูกเจ้าพนักงานประเมินสอบถาม

 
เนื้อหาหนังสือ “ต้นแบบ...การปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี” สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกใหม่ เพื่อให้กิจการสามารถปิดบัญชี ณ วันสิ้นรอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรใหม่ล่าสุด
  • กระบวนการบันทึกบัญชีกับที่มาของงบการเงิน
  • เกณฑ์การรับรู้รายการในงบการเงิน
  • สินทรัพย์
  • หลักเกณฑ์วิธีการตรวจเช็คการบันทึกบัญชีรายได้-รายจ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง เกณฑ์สิทธิ์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
  • เทคนิคการตรวจสอบรายงานแยกประเภททั้งปี แต่ละเดือน
  • รายงานใบสำคัญจ่ายรายวันทั้งหมด ใบสำคัญรับ ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี รายวันขายเชื่อ เพื่อปิดบัญชีแบบไร้ปัญหา
ช่องทางการสั่งซื้อ
1.เว็บไซด์ www.dharmnitibook.com
2.email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.Line ID : @dharmnitibook
4.ร้านหนังสือธรรมนิติ ประชาชื่น โทร.02-555-0700 ต่อ 713