02-555-0700

ต้นแบบการปิดบัญชี พร้อมจบประเด็นภาษี

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 16404
ISBN: 9786163022240
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 796 หน้า
ราคา : ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿600.00
สมาชิกวารสาร: ฿540.00
   

ต้นแบบการปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี พิมพ์ครั้งที่ 8

เนื้อหา  การปิดบัญชีของแต่ละกิจการ นอกจากจะจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว ยังต้องจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีอากร

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรใหม่ล่าสุด

▪️ กระบวนการบันทึกบัญชีกับที่มาของงบการเงิน

▪️ เกณฑ์การรับรู้รายการในงบการเงิน

▪️ สินทรัพย์

▪️ หลักเกณฑ์วิธีการตรวจเช็คการบันทึกบัญชีรายได้-รายจ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง เกณฑ์สิทธิ์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง

▪️ เทคนิคการตรวจสอบรายงานแยกประเภททั้งปี แต่ละเดือน

▪️ รายงานใบสำคัญจ่ายรายวันทั้งหมด ใบสำคัญรับ ใบสำคัญการปรับปรุง บัญชีรายวันขายเชื่อ เพื่อปิดบัญชีแบบไร้ปัญหา

 

ช่องทางการสั่งซื้อ
1.เว็บไซด์ www.dharmnitibook.com
2.email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.Line ID : @dharmnitibook
4.ร้านหนังสือธรรมนิติ ประชาชื่น โทร.02-555-0700 ต่อ 713