02-555-0700

รอยทางที่สร้างฅน

รหัสสินค้า : 91301
ISBN: 9789749227350
ผู้แต่ง: สมลักษณ์ วงษ์รัตน์
จำนวนหน้า: 232 หน้า
ราคา : ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿150.00
สมาชิกวารสาร: ฿145.00
   

หนังสือเล่มนี้  มีเนื้อหาเกีียวกับการบริหารงานบุคคลจากประสบการณ์ตรงของคน รู้ ฅน ในแง่มุมของการบริหารคนกับบริษัทข้ามชาติหลายเชื้อชาติทั้งเรื่องนโยบายที่ นำเสนอ สิ่งแปลกใหม่ที่ได้พบมาทั้งกับบริษัทคนไทยและบริษัทข้ามชาติ พร้อมทั้งแนวความคิดในการดูแลคนอย่างง่ายๆ ของผู้นำทางธุรกิจที่เคยปฏิบัติได้ผลมาแล้ว ด้วยการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ และภาษาที่อ่านได้ง่ายๆ เพลิดเพลินไปกับแนวการเขียนแต่ได้สาระความรู้มากมาย เป็นประโยชน์ต่อทุกคน ทุกระดับและทุกอาชีพ