02-555-0700

อยู่ให้เขารัก จากให้เขาเสียดาย ตายให้เขาคิดถึง

รหัสสินค้า : 90801
ISBN: 9786162100222
ผู้แต่ง: สมพงษ์ สิงหา
จำนวนหน้า: 212 หน้า
ราคา : ฿149.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿140.00
สมาชิกวารสาร: ฿135.00
   

หนังสือจิตวิทยาอารมณ์ดี จากผู้เขียนมากความสามารถทางการพูด ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดหลักทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการนำไปปรับใช้ผสมผสานกับประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และสร้างการยอมรับจากผู้คนที่หลากหลายในมุมมองที่เป็นรูปธรรม จับต้องสัมผัสได้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ