02-555-0700

สอนเก่งสอนเป็น

รหัสสินค้า. : 90110
ISBN: 9789744434388
ผู้แต่ง: รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
จำนวนหน้า: 240 หน้า
ราคา : ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿170.00
สมาชิกวารสาร: ฿165.00
   

มาสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน ปลุกพลังแห่งการเรียนรู้ สอนให้ผู้เรียนเข้าใจและ “เข้าถึงใจ” ผู้เรียน ด้วย 53 เทคนิคการสอนภาคปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริง โดยครูผู้มีประสบการณ์การทำงานสอนมากว่า 20 ปี ประยุกต์ใช้ได้กับการสอนในหลากหลายสถานการณ์ ทั้งการเรียนในห้องเรียน การสอนงาน การบรรยาย และการฝึกอบรม เทคนิคในเล่มเริ่มตั้งแต่แนวทางการเตรียมตัวก่อนการสอน วิธีการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น วิธีการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละบุคลิก และวิธีการสอนผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบ ทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน และสร้างความสุข ความสนุกสนานในการเรียน