02-555-0700

อ่านเอาเพลิน

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 55020
ISBN: 9786163020024
ผู้แต่ง: รศ.สุขุม นวลสกุล
จำนวนหน้า: 178 หน้า
ราคา : ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿120.00
สมาชิกวารสาร: ฿120.00
   

เนื้อหาในเล่มล้วนประสบ มาจากการดำเนินชีวิต และเป็นข้อคิด ข้อสังเกต
ซึ่งผู้แต่งเอง ได้ลำดับเนื้อหาให้อ่านและเผยแพร่เป็นตอน ๆ ในคอลัมน์ อ่านแล้วเพลินและสนุกในเล่ม