02-555-0700

เรื่องของเจ้าพระยามหิธร

รหัสสินค้า. : 95411
ISBN: 9786165810180
ผู้แต่ง: หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ไกรฤกษ์)
จำนวนหน้า: 520 หน้า
ราคา : ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿500.00
สมาชิกวารสาร: ฿475.00
   

เรื่องของเจ้าพระยามหิธร
เป็นประวัติชีวิตและการทำงานของ ‘เนติบัณฑิตไทยคนแรก’ ที่มีผลการเรียนดีเด่น มีประวัติการทำงานโดดเด่น
มีชีวิตอันเป็นประโยชน์ต่อราชการและสาธารณะยาวนานถึงห้าแผ่นดิน