02-555-0700

เก่งพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร

รหัสสินค้า : 95574
ISBN: 9789744143822
ผู้แต่ง: สุรีรัตน์ ทองอินทร์
จำนวนหน้า: 216 หน้า
ราคา : ฿185.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿175.00
สมาชิกวารสาร: ฿165.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

  • ในหนังสือเล่มนี้มีบทสนทนาใช้ได้ทันทีและได้ในทุกสถานการณ์
  • -การสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
  • -การสนทนาการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
  • -การสนทนาเพื่อการสัมภาษณ์เข้าทำงาน
  • -การเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ
  • -การสนทนาเพื่อการเข้าสังคม
  • -การแสดงความขอบคุณ
  • -การแสดงความยินดีในวาระโอกาสต้าง ๆ 

สารบัญ

บทที่ 1 : พื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษ

บทที่ 2 : ก้าวข้ามอุปสรรคของภาษา

บทที่ 3 : ทำไมการพูดภาษาอังกฤษถึงเป็นเรื่องยาก

บทที่ 4 : สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์

บทที่ 5 : การนัดหมายและการประชุม

บทที่ 6 : การเจรจาและต่อรองเชิงธุรกิจ

บทที่ 7 : การพูดเพื่อสัมมนาและการนำเสนองาน

บทที่ 8 : ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อการเข้าสังคม

บทที่ 9 : ขอหยุดงานหรือลาออก

บทที่ 10 : การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ