02-555-0700

การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังฯ

รหัสสินค้า : 96005
ISBN: 9786169001911
ผู้แต่ง: กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า: 120 หน้า
ราคา : ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿115.00
สมาชิกวารสาร: ฿110.00
   

ข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ค้นคว้าและรวบรวมมาจากประสบการณ์จริง ด้วยการนำทักษธการบริหารมาปรับใช้ในองค์การ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นความจำเป็นและสำคัญยิ่งที่จะทำให้คนและองค์กรสามารถเดินทางเข้าสู่เส้นทางการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง เนื้อการสาระในหนังสือได้ให้ความหมายและอธิบายความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนบอกถึงสูตรคำนวณในการวิเคราะห์อัตรากำลัง ไว้หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย :-