02-555-0700

ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปี

รหัสสินค้า : 96006
ISBN: 9786169001904
ผู้แต่ง: ณรงค์วิทย์ แสนทอง
จำนวนหน้า: 141 หน้า
ราคา : ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿160.00
สมาชิกวารสาร: ฿150.00
   

ตัวอย่าง ใบประเมินผลงานประจำปี บนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน
 
หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำตัวอย่างใบประเมินผลงานการปฏิบัติงานประจำปีของตำแหน่งงานไว้มากที่สุดตั้งแต่ระดับผู้จัดการ จนถึงพนักงานระดับล่าง พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการนำไปปรับใช้งานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน