02-555-0700

HR FORM & REPORTS

รหัสสินค้า : 96010
ISBN: 9789748041100
ผู้แต่ง: ลัดดา เตมีย์
จำนวนหน้า: 204 หน้า
ราคา : ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿180.00
สมาชิกวารสาร: ฿170.00
   

HR FORM & REPORTS (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง)
 
แบบฟอร์มและรายงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมแบบฟอร์มงานด้านต่างๆ เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาว่าจ้าง การแรงงานสัมพันธ์ การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน พร้อมคำอธิบายวิธีใช้แบบฟอร์ม คน HR และผู้ประกอบกิจการควรมีไว้ใกล้ตัว