02-555-0700

จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้ภายใน 120 วัน

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 46001
ISBN: 9786163021151
ผู้แต่ง: ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ราคา : ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿130.00
สมาชิกวารสาร: ฿130.00
   

ISO9001 Version 2015 ได้เน้นให้องค์การพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณภาพและเน้นการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหา ชิ้นงานชำรุดเสียหาย (Defect)

การแก้ไขงาน (Rework) หรือคัดทิ้ง (Reject) เครื่องจักรชำรุด (Machine Breakdown) การส่งงานไม่ตรงเวลา (Delay)กค้าส่งสินค้าคืนหรือร้องเรียน (Customer Return or Complain) และการไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้

การสร้างให้พนักงานทุกคนในหน่วยงานมีจิตสำนึกคุณภาพ จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นขององค์การ