02-555-0700

กรณีศึกษาการปรับปรุงระบบประเมินผลงานและ 30 KPIs ที่ควรทราบ

รหัสสินค้า : 96051
ISBN: 9786167444963
ผู้แต่ง: ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ราคา : ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿143.00
สมาชิกวารสาร: ฿135.00
   

หนังสือที่บอกถึงการประเมินผลงาน การปรับปรุงระบบประเมินผลงาน พร้อมตัวอย่าง KPIs ที่ใช้ในการประเมินผลงาน 30 ตัวอย่าง