02-555-0700

การออกแบบโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายและได้ผล

รหัสสินค้า : 96050
ISBN: 9786167444918
ผู้แต่ง: ณรงค์วิทย์ แสนทอง และขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ราคา : ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿150.00
สมาชิกวารสาร: ฿143.00
   

ขั้นตอนและวิธีการออกแบบโครงสร้างในรูปแบบต่าง ๆ และการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรวจสอบได้ และรองรับอนาคต