02-555-0700

OKRs Coaching Series 3

รหัสสินค้า : 96059
ISBN: 9786164770065
ผู้แต่ง: ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
จำนวนหน้า: 176 หน้า
ราคา : ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿180.00
สมาชิกวารสาร: ฿162.00
   

OKRs Coaching Series 3 เน้นเรื่องแนวทางการพัฒนาสำหรับการโค้ชตนเองหรือโค้ชทีมงาน เพื่อคิดหาการทำให้ OKRs ที่กำหนดขึ้นประสบความสำเร็จ