02-555-0700

แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 45603
ISBN: 978616.020444
ผู้แต่ง: วิทยา ตันติเสวี
จำนวนหน้า: 522 หน้า
ราคา : ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿600.00
สมาชิกวารสาร: ฿490.00
   

SALE 30% For Member

หนังสือ“แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ” ในครั้งนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 10 แล้ว เนื้อหาในเล่มนี้จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในส่วนของ แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์พร้อมทั้งคำอธิบาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี ซึ่งในครั้งที่ได้จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ บันทึกลงในแผ่น CD แถมฟรี! ภายในเล่ม สามารถนำไปใช้งานได้ทันที มีตัวอย่างแบบฟอร์มมากกว่า 400 ตัวอย่าง อาทิเช่น

- แบบฟอร์มด้านการบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน/การว่าจ้าง

- แบบฟอร์มด้านการบริหารสวัสดิการ

- แบบฟอร์มเอกสารรายงานฝ่ายบุคคล

- แบบฟอร์มเอกสารด้านงานธุรการและสารบรรณ

- แบบฟอร์มด้านการฝึกอบรม