02-555-0700

หัวหน้างานต้องมีดี

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 45801
ISBN: 9786163020697
ผู้แต่ง: รศ.สุขุม นวลสกุล
จำนวนหน้า: 156 หน้า
ราคา : ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿120.00
สมาชิกวารสาร: ฿120.00
   

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ ท่าน รศ.สุขุม นวลสกุล ปกติท่านได้รับเชิญจากทางสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ มาบรรยายในเรื่องที่ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน การทำงานเป็นทีมให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน มีผู้สนใจติตตามฟังท่านพูด ท่านบรรยายเป็นประจำสม่ำเสมออย่างเนื่องแน่นท่าน รศ.สุขุม นวลสกุล มิใช่เป็นแต่นักพูดระดับ TOP TEN ของเมืองไทย ที่มีฝีปากอันคมคายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ท่านยังเป็นนักบริหารที่มีประสบการณ์ของการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ประสบความสำเร็จมาแล้วถึงแม้จะเป็นภาครัฐก็ตาม เพราะ หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อคิดและทัศนะต่าง ๆจากประสบการณ์ของท่านเป็นหลักการบริหารมาตรฐานที่สังคมไทยได้ทุกยุคทุกสมัย เป็นหนังสือดีขายดีของร้านหนังสือธรรมนิติ สำหรับเล่มนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 8 แล้ว จึงการันตีได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะใช้เป็นคู่มือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับผู้เป็นหัวหน้า ผู้บริหาร หรือผู้ที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ