02-555-0700

การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงานและการควบคุมระบบงาน HR

รหัสสินค้า : 96073
ISBN: 9786167444437
ผู้แต่ง: ดร.กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า: 184 หน้า
ราคา : ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿200.00
สมาชิกวารสาร: ฿190.00
   

หนังสือ การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงานและการควบคุมระบบงาน HR ได้อธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทางด้านงานบริหารบุคคลว่าทำไมต้องเก็บ เก็บไว้อย่างไร ควรเก็บอะไรบ้าง และวิธีนำเสนอข้อมูลกับฝ่ายงานต่างๆและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรแบบมืออาชีพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถ้าเก็บถูกต้อง เก็บเป็นระบบ จะทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง นำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ