02-555-0700

รวม 57 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (วารสารเอกสารภาษีอากร พฤษภาคม 2563)

รหัสสินค้า. : 63305
ผู้แต่ง: บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
จำนวนหน้า: 145 หน้า
ราคา : ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿200.00
สมาชิกวารสาร: ฿200.00
   

วารสารเอกสารภาษีอากร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

(เปิดจำหน่ายแยกเล่ม ราคา 220 บาท)

นำเสนอข้อมูล.. "รวม 57 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19"

พร้อมประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจในช่วงสถานการณ์ COVID-19..

- สถานการณ์ COVID-19 กับการทำงานที่เปลี่ยนไปของบักบัญชี

- ผลกระทบของ COVID-19 ในงบการเงิน

- สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และภาระภาษี

 

วารสาร 'เอกสารภาษีอากร'

คือ วารสารวิชาการสำหรับนักบัญชี ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากร เพื่อใช้บริหารจัดการการเงิน บัญชี และภาษีขององค์กร

โดยมีเนื้อหาแบ่งตาม Section ดังนี้..

1) Cover Story : ความรู้เกี่ยวกับภาษีหรือบัญชีที่กำลังเป็นไฮไลต์ในแต่ละเดือน รวมถึงบทสัมภาษณ์ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

2) Tax Talk : เสนอเกร็ดความรู้ด้านภาษี วิธีการปฏิบัติงานทางภาษี หยิบประเด็นข่าวสารภาษี การวางแผนภาษีในกรณีต่างๆ มาพูดคุยผ่านมุมมองผู้เขียน

3) Smart Accounting : อัปเดตมาตรฐานการจัดทำบัญชีประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องรู้ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับนักบัญชี

4) Laws & News : ข่าวแถลงกรมสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี มติ ครม. ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

5) Lifestyle : บทความด้านสุขภาพกายและใจ บุคลิกภาพ การพัฒนาตนเอง ไลฟ์สไตล์คนทำงาน

วารสารเอกสารภาษีอากร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

(เปิดจำหน่ายแยกเล่ม ราคา 220 บาท)

นำเสนอข้อมูล.. "รวม 57 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19"

พร้อมประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจในช่วงสถานการณ์ COVID-19..

- สถานการณ์ COVID-19 กับการทำงานที่เปลี่ยนไปของบักบัญชี

- ผลกระทบของ COVID-19 ในงบการเงิน

- สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และภาระภาษี

 

**สนใจสมัครสมาชิกเอกสารภาษีอากรแบบรายปี เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย

สมัครออนไลน์ที่ https://magazine.dst.co.th/tax.html

สอบถามรายเอียดได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 02-555-0900 ต่อ 906-908

หรือ Line : @dharmnitimember