02-555-0700

HR Society Magazine Thailand (พ.ค.64)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 64205
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: 108 หน้า
ราคา : ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿200.00
สมาชิกวารสาร: ฿200.00
   

 

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

-  อัปเดตประเด็นจาก กระทรวงแรงงาน ที่ผู้ประกอบการควรรู้
-  เทคนิคการจูงใจรักษาบุคลากรด้วย " On boarding Program "
-  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง อันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจและโควิด-19
-  ความยั่งยืนขององค์กรกับการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
-  " การใช้สิทธิลาป่วยแล้วคิดว่าเสียสิทธิที่ดีกว่าไป จึงขอร้องทุกข์เพิ่มสิทธิ " มันทำได้หรือไม่