02-555-0700

วารสารเอกสารภาษีอากร พฤษภาคม 2564

รหัสสินค้า : 64305
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: 145 หน้า
ราคา : ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿220.00
สมาชิกวารสาร: ฿220.00
   

เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2564

-  สัมภาษณ์พิเศษ คุณทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
-  สิทธิตัดรายจ่ายหนี้สูญทางภาษีปี 63 ตามหลักเกณฑ์ใหม่
-  การนำเสนองบการเงิน
-  การคำนวณต้นทุนและรายจ่าย ของผู้ประกอบธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
-  ยุค 5G จำเป็นหรือไม่ ที่ต้องมี " คู่มือปฏิบัติงาน "