02-555-0700

วารสารเอกสารภาษีอากร กรกฎาคม 2564

รหัสสินค้า. : 64307
ผู้แต่ง: บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
จำนวนหน้า: 145 หน้า
ราคา : ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿220.00
สมาชิกวารสาร: ฿220.00
   

เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร

ฉบับเดือน กรกฏาคม 2564

-  “เกณฑ์ความเสี่ยงถูกตรวจสอบภาษีจากระบบ RBA
-  แนวทางปฏิบัติสำหรับการเสียอากรแสตมป์ ตราสารจ้างทำของ
-  “สินทรัพย์ดิจิทัลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและภาระทางภาษี
-  พิธีการศุลกากร ผ่านแดนและถ่ายลำ
-  มาตรการทางภาษี เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 (Update ปี 2564)