02-555-0700

วารสารเอกสารภาษีอากร ตุลาคม 2564

รหัสสินค้า : 64310
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: 145 หน้า
ราคา : ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿220.00
สมาชิกวารสาร: ฿220.00
   

เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร

ฉบับเดือน ตุลาคม 2564


-  เรื่องที่ต้องรู้ก่อนบริษัทลงทุนในกองทุนรวม
-  ส่อง 3 ประเด็น ภาษีอากรที่มักมีข้อโต้แย้ง
-  " ขอทุเลา " การเสียอากรศุลกากร
-  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย " อัตราเดียว " เมื่อใช้ e-Withholging Tax
-  รู้ก่อน " พักทรัพย์ พักหนี้ " ลดภาระภาษี