02-555-0700

วารสารเอกสารภาษีอากร มกราคม 2565

รหัสสินค้า : 65301
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: 145 หน้า
ราคา : ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿220.00
สมาชิกวารสาร: ฿220.00
   

เรื่องเด่นจากปก เอกสารภาษีอากร

ประจำเดือน มกราคม 2565

-  ทิศทางบริหารงานและแนวทางการจัดเก็บภาษีในปี 2565
-  "ส่งออกสินค้าตัวอย่าง" กับเรื่องของภาษีเงินได้
-  Q&A ภาษีสรรพสามิต น้ำมันเชื้อเพลิง
-  "งดเบี้ยปรับ" ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
-  ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศกับการจ่ายภาษี