02-555-0700

วารสารเอกสารภาษีอากร มีนาคม 2565

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 65303
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: 145 หน้า
ราคา : ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿220.00
สมาชิกวารสาร: ฿220.00
   

เรื่องเด่นจากปก เอกสารภาษีอากร

ประจำเดือน มีนาคม 2565

-  พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เผือกร้อน...นักวิชาชีพบัญชี?
-  เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าปรับทางอาญา ต่างกันอย่างไร
-  Deferred Tax จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย
-  9 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนยื่นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแบบออนไลน์
-  สัญญาฝากขายและภาระภาษี