02-555-0700

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ,กม.อาญา,กม.วิธีพิจารณาความแพ่ง

รหัสสินค้า : 95701
ISBN: 9789749303054
ผู้แต่ง: กลุ่มพลังวิชาการเพื่ออนาคต
จำนวนหน้า: 4 เล่ม / 1 กล่อง หน้า
ราคา : ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿180.00
สมาชิกวารสาร: ฿170.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้