02-555-0700

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล

รหัสสินค้า : 95938
ISBN: 9789742035730
ผู้แต่ง: ศ.ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿360.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿360.00
สมาชิกวารสาร: ฿324.00
   

หนังสือคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทั้งเรื่องของบุคคลธรรมดา สภาพบุคคล ความสามารถ ภูมิลำเนา และสาบสูญ ในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย