02-555-0700

แนวคิดหลักกฎหมายและคำพิพากษา กฎหมายกับธุรกิจ

รหัสสินค้า : 95921
ISBN: 9789742035952
ผู้แต่ง: ศาสตราจาย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
จำนวนหน้า: 335 หน้า
ราคา : ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿335.00
สมาชิกวารสาร: ฿315.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย
 
-กฎหมายทรัพย์สินกับธุรกิจ
-กฎหมายสัญญากับธุรกิจ
-กฎหมายละเมิดกับธุรกิจ
-กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยกับธุรกิจ
-กฎหมายกับธุรกิจผูกขาด หรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีอำนาจเหนือตลาด
-กฎหมายกับธุรกิจที่มีลักษณะผูกขาดธรรมชาติ
-กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับธุรกิจ
-การผ่อนคลายกฎระเบียบ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการปฎิรูปกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ