02-555-0700

ตัวอย่างคดีแรงงานที่นายจ้างชนะคดี

รหัสสินค้า : 96027
ISBN: 9786167444604
ผู้แต่ง: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
จำนวนหน้า: 208 หน้า
ราคา : ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿190.00
สมาชิกวารสาร: ฿180.00
   

เนื้อหาในเล่ม มี ตัวอย่างคำพิพากษาของศาล ฎีกาที่นายจ้าง..ชนะ..คดีไว้ทั้งหมด 60 ตัวอย่างเพื่อให้นายจ้างและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ใช้ศึกษากรณีตัวอย่าง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน