02-555-0700

108 สัญญาธุรกิจ

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36004
ISBN: 9786167126616
ผู้แต่ง: อดุล ขาวละออ
จำนวนหน้า: 357 หน้า
ราคา : ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿475.00
สมาชิกวารสาร: ฿450.00
   

:: รายละเอียดหนังสือ 

‘สัญญาธุรกิจ‘ ที่รัดกุมจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปและลดความเสี่ยงในการเกิดข้อพิพาทหรือคดีความที่นำมาซึ่งความยุ่งยากมากมาย

ในการทำธุรกิจ  สัญญาทางธุรกิจที่จัดพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ เป้นตัวอย่างของสัญญาที่ได้นำมาให้พิจารณาศึกษาสำหรับเป็นแนวทางในการทำสัญญาที่มีเนื้อหาใจความครบถ้วนและเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ หรือสมควรที่มีอยู่หรือกล่าวถึงในสัญญา ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ เหมาะกับกรณีที่ไม่มีความซับซ้อน หากว่าเป็นกรณีที่มีความสำคัญควรที่จะได้ปรึกษาหารือกับผู้รู้หรือ ผู้ชำนาญก่อนการทำสัญญา

ตัวอย่างสัญญา อาทิ :

-สัญญาในการจัดหาที่ดิน อาหาร สถานที่

-สัญญาในการดำเนินงานทางธุรกิจ

-สัญญาทางการเงิน

-สัญญาในส่วนของพนักงาน

-สัญญาประเภท Outsource หรือสัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอก