02-555-0700

กฎหมายเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

รหัสสินค้า. : 95941
ISBN: 9789742037253
ผู้แต่ง: ดร.สุพิศ ปราณีพลกรัง
จำนวนหน้า: 182 หน้า
ราคา : ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿180.00
สมาชิกวารสาร: ฿165.00