02-555-0700

คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

รหัสสินค้า. : 95943
ISBN: 9789742037369
ผู้แต่ง: ดร.สุพิศ ปราณีพลกรัง
จำนวนหน้า: 271 หน้า
ราคา : ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿220.00
สมาชิกวารสาร: ฿195.00
   

คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

เหมาะสำหรับ ทนายความ-เจ้าของร่วม

นิติบุคคลอาคารชุดและผู้ลงทุนในธุรกิจอาคารชุด

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอาคารชุดและกฎหมายอาคารชุด

การจดทะเบียนอาคารชุด

กรรมสิทธิในห้องชุด

หนังสือกรรมสิทธิห้องชุด

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

นิติอาคารชุด

การเลิกอาคารชุด

พนักงานเจ้าหน้าที่

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

บทกำหนดโทษ

ซื้อหนังสือ... คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

ได้ที่ Dharmniti Book Store ผ่านทางเว็บไซต์ www.dharmnitiBook.com , LINE  @dharmnitiBook