02-555-0700

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

รหัสสินค้า : 95403
ISBN: 9786162698743
ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
จำนวนหน้า: 454 หน้า
ราคา : ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿400.00
สมาชิกวารสาร: ฿380.00
   

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

บทคัดย่อ/สารบาญ
– กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน
– กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
– กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
– กฎหมายเงินทดแทน
– กฎหมายประกันสังคม
– กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162698743
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
จำนวนหน้า : 454
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 27 : มีนาคม 2563