02-555-0700

คำอธิบายกฎหมายลักษณะบุคคล : บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

รหัสสินค้า : 95405
ISBN: 9786162698569
ผู้แต่ง: กิตติศักดิ์ ปรกติ
จำนวนหน้า: 320 หน้า
ราคา : ฿280.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿280.00
สมาชิกวารสาร: ฿265.00
   

คำอธิบายกฎหมายลักษณะบุคคล : บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

บทคัดย่อ/สารบัญ
หมวด 1 บุคคลธรรมดา 

ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล, ข้อความทั่วไป, การเริ่มต้นและสิ้นสุดสภาพบุคคล, การเริ่มนับอายุบุคคล, การกำหนดเวลาที่บุคคลถึงแก่ความตาย, นามบุคคล
ส่วนที่ 2 ความสามารถ, เกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะ, หลักทั่วไป : ผู้เยาว์ทำนิติกรรมต้องได้รับความยินยอม, การหย่อนความสามารถเพราะเหตุบกพร่องทางสุขภาพ, คนเสมือนไร้ความสามารถ,
ส่วนที่ 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลทางกฎหมาย, ภูมิลำเนา, การเปลี่ยนภูมิลำเนา, ภูมิลำเนาเฉพาะการ, ภูมิลำเนาที่กฎหมายกำหนด, การไม่อยู่และการสาบสูญ,
หมวด 2  นิติบุคคล นิติบุคคลมีขึ้นได้โดยกฎหมายสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล, ภูมิลำเนาของนิติบุคคล, การจัดการนิติบุคคล, ความรับผิดของนิติบุคคล, ผู้แทนทำนอกอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9786162698569
ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ ปรกติ
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวน : 320
ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 10 : มกราคม 2563