02-555-0700

กฎหมายแรงงาน 2563

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36303
ISBN: 9786163021939
ผู้แต่ง: บจ.ธรรมนิติเพรส
จำนวนหน้า: 408 หน้า
ราคา : ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿333.00
สมาชิกวารสาร: ฿298.00
   

รวบรวมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างขององค์กร

Update กฎหมายของ ปี พ.ศ.2563 สามารถใช้เป็นคู่มือทางการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน

 กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  • พระราชบัญญัติประกันสังคม
  • พระราชบัญญัติเงินทดแทน