02-555-0700

กฎหมายบัญชีภาษีอากร

รหัสสินค้า. : 95406
ISBN: 9786162698323
ผู้แต่ง: ศ.พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า: 296 หน้า
ราคา : ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿300.00
สมาชิกวารสาร: ฿285.00