02-555-0700

กฎหมายมหาชน

รหัสสินค้า. : 95407
ISBN: 9786162699009
ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
จำนวนหน้า: 196 หน้า
ราคา : ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿180.00
สมาชิกวารสาร: ฿170.00
   

สารบัญ


บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน
บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน
บทที่ 5 หลักการพื้นฐานที่สำคัญในทางมหาชน
บทที่ 6 ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
บทที่ 7 องค์กรของรัฐและหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร
บทที่ 8 การจัดทำภารกิจของรัฐ
บทที่ 9 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 10 ระบบศาลในทางมหาชน