02-555-0700

กฎหมายแรงงาน 2565 ***สินค้าหมด

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36502
ISBN: 9786163022301
ผู้แต่ง: บจ.ธรรมนิติเพรส
จำนวนหน้า: 4xx หน้า
ราคา : ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿350.00
สมาชิกวารสาร: ฿315.00
   

 
 คลิก Link เพื่อลงทะเบียนติดตามการจัดพิมพ์
 
https://bit.ly/3JSTFlq
 
ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
ดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2565 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2565 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบท
กฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน

รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ มิถุนายน ปี พ.ศ.2565

 กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  • พระราชบัญญัติประกันสังคม
  • พระราชบัญญัติเงินทดแทน

 

 

 

TAG : กฎหมาย